6 خرداد 1403 ساعت 11:38

Iran News
Previous slide
Next slide

آخرین نوشته ها

مشارکت در برگزاری دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی شیمی

ن کنگره به همت انجمن مهندسی شیمی ایران و مشارکت فعال انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران، برگزار شد. اقدامات اولیه این کنگره از نیمه‌های سال 1396 شروع شده و دارای 17 محور اصلی ازجمله ترموديناميك، فرآيندهاي جداسازي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي، ديناميك سيالات محاسباتي، مهندسي فرايند و كنترل …

PHAST برگزاری دوره آموزش نرم‌افزار

نرم افزار PHAST یک نرم افزارجهت مدلسازی پیامد انفجار،حریق وانتشار مواد سمی است. بدلیل ماهیت شرکتهای نفت،گاز و پتروشیمی(وجود مواد نفتی و انرژی) در این صنایع کاربرددارد. نرم افزار PHAST معروفترین و توانمندترین نرمافزار مناسب متخصصین HSE درصنایع نفت گاز وپتروشیمی است…

روزنامه

Iran News

تقویم امروز

بیت کوین

Iran News