3 تیر 1403 ساعت 18:12

گزارش برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

براساس دعوت قبلی / آگهی روزنامه مورخ چهارشنبه 09 / 08 / 1402 جلسه مجمع عمومی عادي انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی در مورخ 11 / 09 / 1402 ساعت 14 روز شنبه در محل انجمن: به نشانی استان تهران، خیابان شهید کبکانیان، خیابان شهید حمیدو وحید غفاري، پلاک 26 ، طبقه همکف با حضور آقاي مهدي صیافی نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران و مشارکت تعداد 28 نفر اصالتا و از تعداد 48 نفر اعضاي مربوطه تشکیل شد.
آقاي مهند س عادل نژادسلی م ب ه عنوا ن رییس 2. خان م مهدیه گلبن ب ه عنوا ن ناظ ر 3 .آقاي همایون علینقی زاده به عنوان ناظر 4 . خانم سولماز شهباز به عنوان منشی انتخاب شدند و قبول سمت نمودند.
آنگاه بر طبق دستور جلسه موارد زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .
الف 1 – گزارش عملکرد هیا تمدیره توسط عضو اصلی هیاتمدیره انجمن – جناب آقاي محمد نجفی قرائت گردید.
الف 2 -گزارش خزان هدار صورتهاي مالی و تراز منتهی به سال 29 / 12 / 1401 قرائت گردید.
الف 3 – گزارش بازرس توسط بازرس علی البدل- سرکار خانم الهه محققی قرائت گردید.
ب-روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی هاي مربوطه تعیین شد.
ج- ورودیه مبلغ 50.000.000 ریال پنجاه میلیون ریال و حق عضویت سالیانه مبلغ 100.000.000 ریال صد میلیون ریال براي سال 1402 تعیین و تصویب شد.
د- مجمع پس از استماع گزارشهاي فوق الذکر و استماع نظرات مخالفین و موافقین و طرح سوالات از سوي اعضاء و ارایه پاسخ لازم از سوي هیات مدیره،گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیاتمدیره و تراز منتهی به سال مالی 29 / 12 / 1401 را تصویب کرد .
پس از معرفی نامزدهاي عضویت در هیئت مدیره و بازرسین انجمن و اخذ و قرائت آرا نتایج به شرح زیر اعلام شد .
در نتیجه افراد مشروحه ذیل به سمت اعضاي اصلی و علی البدل هیئت مدیره براي مدت سه سال انتخاب شدند و قبول سمت نمودند .
1 – آقاي محمد نجفی 2. آقاي رامین خسروخاور 3. آقاي منصور معظمی 4. آقاي اشکان فربد 5. آقاي روح الله
وحیدکیانی 6 – آقاي حمیدرضا صمدي 7. آقاي محمدعلی شفیعی سیف آبادي به عنوان اعضاي هیئت مدیره و 8 . آقاي سپهدار انصاري نیک، 9 . آقاي غلامرضا باقري به عنوان اعضاي علی البدل و خانم الهه محققی به عنوا ن بازرسی اصلی و آقاي میلاد مهرانپور به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
در نهایت مجمع در ساعت 16:30 روز شنبه مورخ 11 آذرما ه 1402 به اتمام رسید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *