3 تیر 1403 ساعت 17:06

گزارش بازدید از شرکت ایرانخودرو

مقدمه ای درباره شرکت ایرانخودرو
سال تاسیس: مردادماه 1931
سرمایه اولیه: 111 میلیون ریال
سال ثبت در اداره ثبت شرکتهای تهران: شهریورماه 1931
شماره ثبت: 2938
تولید اولیه شرکت: اتوبوسهای معروف به”الپی”
ثبت اولین رکورد تولید در منطقه: در سال 1929 با تولید 533.333 دستگاه خودرو سبک
همچنین بنابر اعلام سازمان مدیریت صنعتی در همایش معرفی شرکت های برتر ایران، شرکت ایرانخودرو به
عنوان”برترین شرکت ایرانی“در شاخصهای ذیل معرفی شد:
❖کسب رتبه نخست در شاخص فروش
❖کسب رتبه نخست در شاخص اشتغالزایی
❖کسب رتبه دوم در شاخص سودآوری
❖برترین گروه صنعتی در میان گروههای خودروسازی کشور
❖برگزیده شر کتهای پیشرو در سراسر کشور

گزارش باز دید از سه قسمت ایرانخودرو
ورود به شرکت ایران خودرو: سه شنبه مورخ 15 اسفندماه 1402
بازدیدکنندگان: انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، تعدادی از دانشجویان رشته های شیمی، پلیمر، صنایع
دانشگاه صنعتی امیر کبیر در بدو ورود به شرکت ایرانخودرو و پس از پذیرایی، طی یک ارائه به صاور فیلم، اطلاعاتی لی را از ایرانخودرو به بازدید کنندگان دادند. اطلاعاتی شامل سیستم مکانیزه استفاده از ربات در تولید خودرو ، شرکت های زیر نظر ایرانخودرو در قسمت طراحی، مدیریت زنجیره تامین قطعا ایرانخودرو.
بعداز ارائه، از سه قسمت اتاق پرس، اتاق بدنه سازیجوش بدنه، سالن رنگ پاشی بدنه و سالن مونتاژ بازدید صورت گرفت که در زیر به شرح آ نها میپردازیم

اتاق پرس شماره 3:
در این سالن این موارد انجام م یشود:
❖تولید قطعا اصلی
❖اصلاح معایب جزئی قطعا تولیدی در بازرسیها
تولیدات مربوط به این سالن در سه سطح، کنترل کیفیت میشوند که دو سطح اول به صور لمسی و چشمی قطعات را کنترل می کنند. از این سه سطح به شرح زیر است:
❖سطح 1 : آموزش متصدیان کنترل کیفیت برای شناسایی عیوب شناسایی عیوب با استفاده از دستکشهای مخصوص و لمس قطعا انجام میشود.
❖سطح 8 : انتخاب تصادفی قطعات و انتقال آنها به اتاق نور جهت شناسایی و بازرسی دقیقتر قطعات
❖سطح 9 : اتاق CMM

اتاق بدنه سازی جوش بدنه خلیج فارس شماره 5:
این خط تولید به طور کامل مکانیزه بوده و توسط ربات های خاصی که در ایستگا ههای مخصوص قرار دارند راه اندازی میشود.
از لحاظ ایمنی و کیفیت، این سالن دارای تاییدیه ایمنی است. همچنین در جاهای خطرناک سالن مثل محل کار ربات ها، حصار کشی صورت گرفته است.
در این سالن برای بازرسی و کنترل کیفیت محصولات ، هر قسمت دارای تست جوش و تست تخریب است .
یک بدنه انتخاب شده و آن را کاملا تحت فشار قرار میدهند تا وقتی که فرم خود را به طور امل از دست بدهد و خرد شود، وسپس ارزیابی می کنند که آیا جوشهای انجام شده مناسب است یا خیر ؟

سالن مونتاژ شماره 4:
بعد از تولید بدنه خودرو و عبور آن از اتاق رنگ ، بدنه وارد سالن مونتاژ می شود.در این سالن اثر قطعا ریز و درشت، از فرمان گرفته تا موتورخودرو روی بدنه نصب میشود.
در این سالن بر خلا ف دیگر سالنها که تمام پروسه ها به طور مکانیزه انجام می شد، بیشتر نیروی انسانی وارد کار میشود.

در این سالن برای بازرسی و کنترل کیفیت محصول، وجوه متمایزی نسبت به دیگر سالنها به کار گرفته شده است.در این قسمت از تولید خودرو ، ابتدا باید هر کارگر خودش مسئول کنترل کیفیت کار خود باشد و در برگه های مخصوص، کیفیت کار خود را ارزیابی می کنند.
در نهایت این بازدید در ساعت 12:30 روز سه شنبه مورخ 15 اسفندما ه 1402 با جمعی از دانشجویان رشته شیمی، پلیمر، صنایع دانشگاه صنعتی امیر کبیر به اتمام رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *