معرفی انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر ایران

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی نهادی است مستقل، صنفی و دارای شخصیت حقوقی که در روز 18 اسفند ماه سال 1387 با حضور جمعی از کار آفرینان و صاحب نظران با هدف پاسخگویی به نیاز های کلان مهندسین پلیمر و شیمی ثبت گردید.

حضور مدیران و کارشناسان حقیقی و حقوقی صنعت در این انجمن گویای عزم استوار مسوولان برای مشارکت گسترده در عرصه فعالیت و برنامه ریزی های علمی-تخصصی صنعت و دانشگاه در ایران بود