4 خرداد 1403 ساعت 23:28

شرایط عضویت انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر

کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

  1. تابعیت ایران؛
  2. شاغل در حرفه مهندسی پلیمر و شیمی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل گواهی کار و مدارک فارغ‌التحصیلی و قراردادهای انجام کار؛
  3. قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی؛
  4. پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب؛
  5. دارا بودن کارت معتبر یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران یا شهرستان‌ها برای عضویت در انجمن.

عضویت در انجمن

  • به طور کلی اعضای انجمن شامل اعضای حقوقی می باشند.

حق عضویت های عضویت در انجمن به شرح زیر می باشد:

حق عضویت ورودی: 50.000.000ریال
حق عضویت سالیانه: 100.000.000ریال

اعضای انجمن می بایست به صورت سالیانه حق عضویت سالانه خود را واریز نمایند تا کارت عضویتشان تمدید و برایشان ارسال گردد.

تبصره ۱- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳ در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می‌شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

مهم

  • لطفا برروی فیش واریزی در قسمت پرداخت کننده از درج نام افراد متفرقه خودداری و فقط نام شرکت بصورت کامل نوشته شود.
  • عضویت در ابتدای هر سال انجام می گردد و تا پایان همان سال معتبر می باشد.

شرایط عضویت در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *