اعضای هیئت مدیره

Image جناب آقای دکتر رامین خسروخاور
رئیس هیات مدیره و عضو اصلی
Image جناب آقای مهندس محمدعلی شفیعی
نائب رئیس هیات مدیره و عضو اصلی
Image جناب آقای دکتر محمد نجفی
خزانه‌دار و عضو اصلی
Image جناب آقای دکتر منصور معظمی
عضو اصلی
Image جناب آقای دکتر حمیدرضا صمدی
عضو اصلی
Image جناب آقای مهندس روح‌اله وحید کیانی
عضو اصلی
Image جناب آقای مهندس اشکان فربد
عضو اصلی
Image جناب آقای دکتر سپهدار انصار نیک
عضو علی‌البدل
Image جناب آقای مهندس غلامرضا باقری
عضو علی‌البدل
Image سرکار خانم مهندس الهه محققی
بازرس اصلی
Image جناب آقای دکترمیلاد مهرانپور
بازرس علی البدل