3 تیر 1403 ساعت 18:51

همایش نوآوری و فناوری در ورزش

طراحان و ایده پردازان در نخستین همایش نوآوری و فناوری در ورزش که به میزبانی دانشکده تربیت بدنی تهران برگزار شد، آثار خود را ارائه

Iran News