3 تیر 1403 ساعت 18:38

صمت حامی و صدای بلند اصناف است

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در اجلاس عمومی اتاق اصناف مرکز استان گفت: صمت استان حامی، مدافع و صدای بلند اصناف

Iran News