3 تیر 1403 ساعت 17:09

درگیری مسلحانه اشرار در زاهدان

ساعتی قبل درگیری مسلحانه میان افراد شرور و اراذل و اوباش در محدوده خیابان کوثر زاهدان رخ داد که در جریان آن تعدادی زخمی شدند

Iran News