3 تیر 1403 ساعت 18:01

احداث 200 مدرسه بزرگ‌مقیاس در کشور

مدیرکل حوزه ریاست سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: ساخت 200 مدرسه بزرگ‌مفیاس در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.

Iran News